Back to Top

Pište, volejte

Váže­ní rodi­če,

Pokud máte zájem o dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ce, bude­me moc rádi, když nám napí­še­te.
Pokud chce­te rov­nou při­hlá­sit své dítě do mateř­ské škol­ky Slu­níč­ka, doplň­te do zprá­vy věk dítě­te a ode­šle­te.

Bude­me se těšit na Vás a hlav­ně na Vaše děti.

Soňa a David

Kontakt:

facebook_like_logoSoňa Kep­per­to­vá
U bře­hu 638
102 00 Pra­ha 15
mob: 606 611 960
sona.keppertova@slunicka.com

www.slunicka.com

IČ: 60625660

 

Najdete nás tady: