Back to Top

O nás

Filosofie školky

Naše školky mají jednu stej­nou myš­lenku. Moc dobře víme, jak je těžké doslova vytrh­nout děti z rodin­ného klid­ného pro­středí a při­vést do kolek­tivu dětí. A právě na tyto situ­ace jsou při­pra­vené naše školky. Jsme rodinné školky s malým kolek­ti­vem dětí na třídu, aby paní uči­telka měla mož­nost indi­vi­du­ál­ního pří­stupu k dětem.

Uči­telky při­pra­vují pro děti klidné pro­středí, roz­ví­její hry a vzdě­lá­vání for­mou témat, aby děti byly zaměst­nané a moti­vo­vané a ze všech činností měly hezký pocit.

V kaž­dém dítěti najdeme hezkou pova­ho­vou vlast­nost, kte­rou chvá­líme a roz­ví­jíme a tím potla­ču­jeme období vzdoru. Už se nám poda­řilo touto meto­dou zvlád­nout mnoho vzdo­ro­vi­tých dětí , tudíž můžeme s dětmi pra­co­vat v klid­ném, doslova rodin­ném prostředí.

 

fotka

Soňa Keppertová, ředitelka školek a nositelka kreativních myšlenek

Mám dlouholeté zkušenosti ve školství, posledních 20 let pracuji ve vedení v různých společnostech v České republice, tudíž budu využívat svých myšlenek a nápadů, jak vše zúročit. Mám vystudovaný obor mateřské školství, získala jsem mnoho diplomů a certifikátů, za nejdůležitější považuji z Vídeňské univerzity z oboru marketing a management služeb, kdy tento obor taktéž přednáším. Připravuji mediální tréninky pro tiskové mluvčí, učím rétoriku, mohu nabídnout certifikát asertivity.

Důležité je, že mám děti ráda, a že děti mají rády mne.

Soňa Keppertová
U břehu 638
102 00 Praha 15
mob. 606 611 960
sona.keppertova@slunicka.com

 

fotka

David Keppert, provozní vedoucí, pro děti školník 🙂

Mám moc rád děti, nabíjejí mě energií a těším se na jejich rovné jednání. Jsem připraven motivovat, pomáhat, řešit, sportovat a mít pořád dobrou náladu.

 

 

 

David Keppert
U břehu 638
102 00 Praha 15
mob. 777 052 142
david.keppert@slunicka.com

 

Historie vzniku školky:

Samozřejmě víme, že předškolní vzdělávání hraje významnou roli v předškolním věku. Harmonický rozvoj se podílí na citovém, rozumovém a tělesném vývoji. Ale tyto fráze mají na všech stránkách mateřských škol. My jsme jiní!

Chceme vám vyprávět příběh a věnovat dětem do života první zážitky.

Svojí cestu začala Sluníčka v jedné mateřské škole v Prachaticích. Protože vládl doslova tvrdý totalitní režim, neměly děti takové možnosti jako v současné době. Byly jsme s kolegyněmi výborná parta, která dětem přiblížila zážitky, na které vzpomínají jako dospělí ještě dnes.  Učili jsme němčinu, protože angličtina byla tabu, jezdili jsme s dětmi a rodiči do Itálie, tancovali jsme na Dádu Patrasovou, prostě zážitek za zážitkem na tehdejší dobu.

Doba uplynula, děti mají možnosti dostávat mnoho drahých hraček a dovolených, ale na zážitky si ve svém životě vzpomenete každý z vás. Kdo z nás rodičů a prarodičů si vybavíme velice příjemný pocit, zážitek z předškolního věku a usmíváme se?

Jak jsme si říkaly s kolegyněmi od svých dvaceti let – Zážitky vám nikdo nevezme!

Mateřské školy Sluníčka přinášejí dětem nový pohled na život. Nepotřebujeme auta na ovládání a drahé značkové kočárky, ale o to milejší pro nás bude, když uspořádáme zahradní slavnost, na které si děti vytvoří hrníček z hlíny, když si děti zacvičí na známé melodie, když se naučí vnímat barvy, jaké jsou teplé a příjemné a naopak jaké barvy vnímáme v zimě. Ale i přesto máme zimu rádi.

Zážitkové téma na celý týden a pokaždé jinak!Říkáme tomu „SLUNÍČKOVÁNÍ“.

V našich školkách je vyhlášeno jedno téma na celý týden. Celých 5 dnů a určitě i doma děti žijí tématem, seznamují se s důležitými lidmi, zvířátky, dostávají informace a je pro ně připravený program na jedno dopoledne se známou osobností, která jim předá své zkušenosti a zážitky. Vyrábí společné výtvory ze zajímavých materiálů a předvádí pravidelně rodičům, co se naučily. Více v záložce máme nápady.

A co naše školka?

Naše školka je v krásné, zrekonstruované vile přímo u Hostivařského parku. Malé dětičky  jsou v přízemí, ve velké třídě, s možností využívání pokojíčku a kuchyňky pro holčičky. Všechny místnosti jsou vybaveny velkými okny, dřevěnými podlahami a dřevěným nábytkem. V dětech chceme rozvíjet smysl a cit pro design, tudíž třída je laděná do dvou barev.

Druhá třída je v 1. Poschodí, kde děti využívají samostatnou ložnici, samostatné toalety a umyvadla. Pro děti je připravena opět velká herna zase s možností kuchyňky a obýváku pro holčičky.

Velkou výhodou je zahrada, kde mají děti možnost pokračovat v tematických týdnech. Pokud zůstávají na zahradě, je pro ně připravená činnost, která podporuje „SLUNÍČKOVÁNÍ“. Možností jsou i procházky do Hostivařského parku, který je v těsné blízkosti školky.