Škol­ní rok 🧸 ute­kl jako voda a máme tady prázdniny 🤩
Odstar­to­va­li jsme měsíč­ní téma Námořníci 💦🌊⛵️
Děti si budou vyrá­bět kapi­tán­ské čepi­ce 🧢 napus­tí si pirát­skou loď ⚓️ a budou pouš­tět vyro­be­né loď­ky 🛶 a rybičky 🐟
Spo­leč­ně vyro­bí maják, kte­rý je pro kapi­tá­ny důle­ži­tý a budou plnit úkoly 📜