Škol­ní rok ute­kl jako voda 💙 a zača­li nám let­ní prázd­ni­ny a s ním téma měsí­ce NÁMOŘNÍCI ⚓️
Děti budou vyrá­bět lodě, námoř­nic­ké čepi­ce a trička 🚤
Zahra­jí si na námoř­ní­ky, čeká je spous­ta dob­ro­druž­ství, hle­dá­ní pokla­du a řádě­ní ve vodě 💦