Nový týden začí­ná­me s téma­tem Na tom našem dvo­ře. Děti si řek­nou a na obráz­ku uká­ží, jaká zví­řát­ka s námi mohou žít doma a jaká ven­ku a jak se k nim máme cho­vat. Poví si, čím se zví­řát­ka krmí. Děti si vyro­bí zví­řát­ka na špej­li a zahra­jí si divadlo.

Pro děti máme při­pra­ve­né i pře­kva­pe­ní.… půjdou ven­čit živé­ho pej­ska do par­ku, budou moci vést pej­ska na vodít­ku, házet mu míček, vyzkou­ší posluš­nost a pove­ly a nebu­dou chy­bět ani odmě­ny.