Nový týden začí­ná­me s téma­tem Moje tělo 👀
Děti budou roze­zná­vat čás­ti těla👂🏼🖐🏼🦶🏼
Roz­ví­jet a zdo­ko­na­lo­vat pohy­bo­vé schop­nos­ti 🏃🏻‍♀️ a pozná­vat své smysly 😋🧊🧂