Od pon­dě­lí máme nové týden­ní téma — Moje rodina 👨‍👩‍👧‍👦
Děti si budou poví­dat o rodi­čích, sou­ro­zen­cích, pra­ro­di­čích, ale i o svých kama­rá­dech ze tří­dy a domá­cích zvířátkách 🐾
Děti svou rodi­nu popí­ší, pojme­nu­jí jmé­ny a vyro­bí si rodin­ný strom 🌳