Odstar­to­va­li jsme nové týden­ní téma 💨 Moje cestování 🚗✈️
Děti budou pojme­no­vá­vat doprav­ní pro­střed­ky 🚂 napo­do­bo­vat zvu­ky 🏎 sta­vět kole­je pro vlak 🚊dráhy pro leta­dla 🛫 a pří­sta­vy pro lodě 🚢
Vysvět­lí si doprav­ní znač­ky a zahra­jí si hru na auta a chodce 🚦