Nový týden jsme zača­ly téma­tem Moje ces­to­va­ní. Děti si poví, jaké máme doprav­ní pro­střed­ky a proč ces­tu­je­me. Vyro­bí si doprav­ní znač­ky, posta­ví letiš­tě, budou roze­zná­vat bar­vy na sema­fo­ru a vysvět­lí si poky­ny “STŮJ” a “JEĎ”

Zahra­jí si na stráž­ní­ky, kte­ří budou řídit dopra­vu.