Roz­lou­či­li jsme se se škol­ním rokem 🎓 a začal nám Let­ní prázd­ni­no­vý tábor ☀️
Na měsíc čer­ve­nec jsme pro děti při­pra­vi­li téma Indiáni 🏇🏿
Děti si budou vyprá­vět o Indi­á­nech, vyro­bí si barev­né čelen­ky z peří­ček, posta­ví Týpí ⛺️ a mno­ho dal­ší­ho.