A máme tady Vánoce 🎁🎄
Posled­ní téma v tom­to roce ⛄️
Děti budou vyrá­bět růz­né ozdo­by 🎀 kte­rý­mi si ozdo­bí stro­me­ček ve školce 🌲
Budou péct vánoč­ní cuk­ro­ví 🍪 roz­ba­lo­vat dáreč­ky a zpí­vat koledy ❄️