Máme tady Váno­ce 🎁 ❄️ naše posled­ní téma v roce 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣
Děti budou poslou­chat, učit se a zpí­vat kole­dy. Čeká nás Vánoč­ní besíd­ka, peče­ní cuk­ro­ví, výro­ba ozdob a zdo­be­ní stromečku 🎄
Děti si kaž­dý den ote­vřou jeden dárek, kte­rý najdou pod stromečkem.
Budou malo­vat dopi­sy pro Ježíška a uži­jí si ten­to vánoč­ní čas s kama­rá­dy a paní učitelkami ❤️
Pře­je­me krás­né a poho­do­vé svátky.