Rok ute­kl jako voda a Máme tady Vánoce. 🙂

Děti si ozdo­bí stro­me­ček ve škol­ce, roz­ba­lí si dár­ky, nau­čí se nové bás­nič­ky, pís­nič­ky, budou si vyrá­bět ozdo­by, stro­meč­ky z papí­ru, poslou­chat kole­dy a upe­čou si i cukroví.

Děti také čeká Vánoč­ní besíd­ka pro rodi­če, kde uká­ží, co se ve škol­ce naučily.

17.12. od 15.00 bude Vánoč­ní besíd­ka v Dět­ském cen­t­ru Slu­níč­ka (ČSOB, Radlická)

18.12 od 15.00 bude Vánoč­ní besíd­ka Beru­šek a Motýl­ků a od 16.00 Kuřá­tek (Mateř­ská ško­la Slu­níč­ka, Hos­ti­vař)