Prv­ní měsíc prázd­nin ute­kl jako voda a má me tady srpen, kte­rý je měsí­cem Indiánů 🏹
Děti si vyro­bí čelen­ky, posta­ví týpí 🏕 řek­nou si o živo­tě Indi­á­nů, budou si malo­vat na obli­čej 🤡 a mno­ho dalšího 🙌🏻