Jeli­kož už se při­blí­ži­lo jaro, tak dal­ším jar­ním téma­tem jsou kuřát­ka. Děti budou pojme­no­vá­vat mláďát­ka, kuřát­ka. Poví­dat si o tom, jak žijí kuřát­ka, z čeho se vyklu­ba­jí, co jí, jak žijí a co z nich bude, až vyros­tou. Děti si budou v prů­bě­hu týd­ne vyrá­bět kuřát­ka z papí­ru, vlny a jiných materiálů.