Ve stře­du 21. 2. 2018 za námi do obou ško­lek při­je­dou klauni z paní zpě­vač­kou a tak se bude­me celý týden věno­vat téma­tu kar­ne­va­lu. Děti si budou vyrá­bět mas­ky, zdo­bit tří­dy, budou se učit, jak se mají správ­ně cho­vat při diva­del­ním klau­no­vém vystoupení.