Ten­to týden se mohou dětič­ky těšit na kar­ne­val, vyro­bí si mas­ky, zatan­cu­jí si, nau­čí se nové bás­nič­ky, vyzdo­bí si tří­du, zahra­jí si hru na zví­řát­ka — kde budou pozná­vat své kama­rá­dy a mno­ho dalšího.

Ve stře­du si děti ze škol­ky v Hos­ti­va­ři uži­jí kar­ne­val i s klau­nem a před­ve­dou, co se ve škol­ce všech­no naučily.