Začal nám nový týden a tím nové týden­ní téma — Kar­ne­va­lo­vá Sluníčka ☀️
Děti budou vyrá­bět mas­ky, vyzdo­bí si tří­du balon­ky 🎈 budou se při­pra­vo­vat na kar­ne­val s Hon­zou Pople­tou 🧢 nau­čí se nové pís­nič­ky a taneč­ky a pozná­vat zví­řát­ka z pohádek 🦊🐺
Úte­rý 23.11. Kar­ne­val s Hon­zou Pople­tou v MŠ Slu­níč­ka Hostivař
Čtvr­tek 25.11. Kar­ne­val s Hon­zou Pople­tou v DC Slu­níč­ka ČSOB