Pro děti jsme pro ten­to a násle­du­jí­cí týden při­pra­vi­li téma Ježek a jablíč­ko děti budou pozná­vat toto zví­řát­ko blí­že, poví si, jaká zví­řát­ka se chys­ta­jí k zim­ní­mu spán­ku a proč. Ježeč­ka si děti vyro­bí z růz­ných mate­ri­á­lů, budou lepit a tis­kat jablíč­ka a nau­čí se novou básničku.