Nový týden jsme zača­ly s novým týden­ním téma­tem Ježek a jablíčko 🦔🍏
Děti si s paní uči­tel­kou vyro­bí strom, z papí­ru, nebo z lát­ky vyro­bí jablíč­ka a budou si poví­dat o zví­řát­kách. Nau­čí se novou bás­nič­ku o jež­ko­vi a poví si pohád­ku, kam ježek nosí jablíč­ka.