Nový týden při­ná­ší nové týden­ní téma — Jaro je tady 🌸
Děti budou pozná­vat blí­že roč­ní obdo­bí, pojme­no­vá­vat jar­ní kytič­ky 🌷 a mláďát­ka od zvířátek 🐥
Děti budou vyrá­bět 🌼 zahra­jí si nové hry, nau­čí se nové bás­nič­ky a při­je­de Diva­dlo Koloběž­ka 🛴 s jar­ní pohádkou