Jaro je tady 🌸 naše nové týden­ní téma.
Děti budou pozná­vat mláďát­ka od zví­řá­tek 🐶🐥🐖 pojme­nu­jí je pod­le zvu­ků a uká­ží pohyb. Zahra­jí si na pej­ska a kočič­ku, vyro­bí si jar­ní kytič­ky 🌼 nau­čí se novou bás­nič­ku a zahra­jí si divadlo.