Máme poma­lu po Veli­ko­no­cích a již nám začí­ná měsíc duben, kte­rý se obvykle nese v jar­ních moti­vech. Na prv­ní dub­no­vý týden jsme pro děti při­pra­vi­li téma Jar­ní kytič­ky a brouč­ci a spo­jí­me to i s pohád­kou o mra­ven­ci Fer­do­vi. Děti budou kres­lit kytič­ky, sklá­dat kytič­ky z papí­ru, pojme­no­vá­vat brouč­ky a posta­vy z pohád­ky a v rám­ci týd­ne je pro děti při­pra­ve­no diva­dél­ko O Beruš­ce a Ferdovi.