Začí­na­jí nám krás­né slu­neč­né dny a tak ten­to týden máme dal­ší jar­ní téma. Jar­ní kytič­ky a brouč­ci. Děti si vyro­bí beruš­ky z papí­ru, zahra­jí si na Fer­du, budou roze­zná­vat hod­nou a zlou posta­vič­ku z pohád­ky a uži­jí si krás­né­ho poča­sí venku.