Na posled­ní dub­no­vý týden jsme pro děti při­pra­vi­li téma Jar­ní kytič­ky a brouč­ci. Děti budou pozná­vat pohád­ko­vé posta­vič­ky, jako tře­ba Fer­du Mra­ven­ce, Brou­ka Pyt­lí­ka a Beruš­ku. Vyro­bí si kytič­ky z barev­né­ho papí­ru, natisk­nou beruš­ce pun­tí­ky, zahra­jí si na brouč­ky. Při hez­kém poča­sí si děti zasa­dí do kvě­ti­ná­čů kytič­ky a bylin­ky, budou o ně pečo­vat a pozo­ro­vat, jak kaž­dým dnem rostou.