Jeli­kož nasta­lo obdo­bí nemo­cí, tak ten­to týden si s dětič­ka­mi bude­me poví­dat jak vyzrát nad nemo­cí. S dět­mi si zahra­je­me hru na baci­ly a dok­to­ry. Řek­ne­me si, jak důle­ži­té je ovo­ce, zele­ni­na, pit­ný režim a i správ­né oblé­ká­ní.