Jak vyzrát na baci­ly 🦠 naše nové týden­ní téma.
Děti si budou poví­dat o baci­lech, roze­zná­vat ovo­ce 🍎 od zele­ni­ny 🥒 a proč je důle­ži­té mít tyto potra­vi­ny ke svačince 💪🏼
Děti budou sta­vět nemoc­ni­ce, zahra­jí si na léka­ře a budou si poví­dat, jak se správ­ně v zimě ❄️ oblékat 🧤