Na posled­ní prázd­ni­no­vý měsíc jsme si pro děti při­pra­vi­li téma Indiáni 🪵🔥
Děti si budou poví­dat a pozná­vat indi­á­ny a jejich tradice 🏕
Vyro­bí si indi­án­ské čelen­ky a posta­ví si týpí.
Děti se také mohou těšit na Indi­án­skou show.
Děti se sezná­mí s malou indi­án­skou ves­ni­cí a s živo­tem indi­á­nů. Nebu­de chy­bět ani malo­vá­ní na obličej 🎨🤩
☀️ 23.8. MŠ Slu­níč­ka Hostivař
☀️ 24.8. DS Slu­níč­ka Radlická