Od pon­dě­lí máme nové týden­ní téma — Domá­cí zví­řát­ka. Děti si budou poví­dat, jaká zví­řát­ka mají doma, jak se k nim cho­vá­me, sta­rá­me se a čím je krmí­me. Budou pozná­vat zví­řát­ka v lese a na stat­ku. Děti si také poví, jak se mají cho­vat k cizím pejskům. Také si děti zví­řát­ka a krme­ní pro ně vyrobí.