Minu­lý týden jsme vyu­ži­ly posled­ních hez­kých dnů a šli jsme poz­vá­vat nová hřiš­tě. Děti už umí cho­dit ve dvo­ji­cích, zvlá­da­jí del­ší tra­sy a moc rády pozná­va­jí oko­lí škol­ky. Na Rákos­níč­ko­vo hřiš­ti si dopo­led­ne uži­ly. Jiné hou­pač­ky, domeč­ky, písek, hra na peka­ře a pro­da­va­če a stá­le úsměv na tvá­ři. To vše najde­te na : https://youtu.be/MvJuly0_h50

Soňa Kep­per­to­vá