Na prv­ní květ­no­vý týden máme téma Den maminek ❤️
Děti budou vyu­ží­vat svou tvo­ři­vost, před­sta­vi­vost a fantazii.
Budou si poví­dat o své rodi­ně a vyro­bí dáreč­ky pro své maminky 🎁