Máme před sebou Den dětí a i my ho pořád­ně s dět­mi osla­ví­me! Máme pro děti pozva­ný pro­gram s pohád­ko­vý­mi posta­vič­ka­mi Mimoňů, Schre­ka, malo­vá­ním na obli­čej, sou­tě­že­mi a odmě­na­mi a divadýlkem. 

Ve stře­du 31.5. od 15.00 si děti budou uží­vat programu.