Ten­to týden bude­me osla­vo­vat Den dětí 🥳🧸
Děti už na začát­ku týd­ne čeká spo­leč­né foce­ní s kama­rá­dy ze třídy 📸
Ve stře­du osla­ví­me Den dětí zmrzlinou 🍦🍓🍫
A také se děti mohou těšit na Hon­zu Pople­tu 🤩🧢 kte­rý při­je­de do škol­ky v Hos­ti­va­ři ve čtvr­tek 9.6. a do škol­ky na Rad­lic­ké v pon­dě­lí 13.6.
Těší­me se ☀️