Nové “dvou”týdenní téma máme Den dětí 👧🏻👶🏼
Děti si budou poví­dat o tom­to dni, vyslo­ví a nama­lu­jí svá přá­ní, jak by ten­to svůj den chtě­ly prožít.
Budou si vyprá­vět, jak sla­ví naro­ze­ni­ny a svátky.
Pro děti jsme při­pra­vi­li Den dětí s Hon­zou Pople­tou 🤪 plný zába­vy 🎈🎊
1.6. bude Den dětí s Hon­zou v MŠ Slu­níč­ka Hos­ti­vař a 2.6. v Dět­ském cen­t­ru Slu­níč­ka na Rad­lic­ké. Už se moc těší­me 🥳