Od pon­dě­lí máme nové téma na 14 dní. Téma DEN DETÍ. Děti si poví, jak se sla­ví ten­to jejich den, řek­nou si, jak by ho chtě­ly strá­vit, budou malo­vat své přá­ní a bude pro ně při­pra­ven i Den dětí ve škol­ce s Hon­zou Pople­tou, kte­rý má pro děti při­pra­ve­ný zábav­ný pro­gram na celé dopoledne.

Ve škol­ce v Hos­ti­va­ři bude Den dětí 29.5. od 9.30 a ve škol­ce ČSOB 4.6. od 9.30.

Děti čeka­jí i spor­tov­ní hry, kona­né na zahra­dě, či par­ku o ceny.