Posled­ní úno­ro­vé dny si bude­me s dět­mi poví­dat o cir­ku­se, o zví­řát­kách a při­je­de za námi do ško­li­ček i diva­dlo Cir­kus na kolečkách.