Jako z dal­ších témat, máme pro dětič­ky při­pra­ve­né “Čím budu, až vyros­tu” . Už teď máme ve škol­ce šikov­né paní dok­tor­ky, pány poli­caj­ty, hasi­če, atd. 🙂 Paní uči­tel­ky si budou s dět­mi poví­dat, čím by chtě­ly být, až vyros­tou, co tako­vé povo­lá­ní obná­ší. Vyro­bí si uni­for­my a zahra­jí si na své vysně­né povolání.