Nový týden jsme zača­li s téma­tem Čím budu až vyrostu 👩🏻‍🚒👩🏻‍🍳
Děti si budou poví­dat o zaměst­ná­ní, kte­ré zna­jí a pozná­vat ty, kte­ré ješ­tě neznají.
Řek­nou si, co děla­jí za prá­ci jejich rodi­če a čím by chtě­ly být děti, až vyrostou 🧑🏻‍🚀
Popí­ší čin­nos­ti záchran­ných slo­žek 🚓 a zahra­jí si na hasi­če 👩🏻‍🚒 a doktory 🧑🏻‍⚕️