Na posled­ní lis­to­pa­do­vý týden 🍂 máme téma Čím budu, až vyrostu.
Děti si budou poví­dat o tom, kde jejich rodi­če pra­cu­jí a čím by chtě­ly být, až vyrostou 👩🏻‍🍳👮🏻‍♂️👩🏻‍🚒👨🏼‍🔧🦸🏻‍♂️
Také si poví, co dělá hasič, dok­tor, pro­da­vač­ka, kadeř­ni­ce, far­mář a další.
Nau­čí se novou bás­nič­ku o hasi­čích a vyro­bí si růz­né profese.