Nový týden jsme zača­ly s téma­tem “Čím budu, až vyros­tu”. Děti si budou poví­dat o zaměst­ná­ní, budou pozná­vat zaměst­ná­ní dospě­lých, pojme­no­vá­vat pro­fe­se a čin­nos­ti pod­le obráz­ků. Děti si budou poví­dat, čím by chtě­ly být, až vyros­tou a na pro­fe­se si i zahra­jí.