Začí­ná­me nový týden s téma­tem “Čer­tí­ci jsou hod­ní”. Děti si budou poví­dat o čer­tech, dozví se, proč čert, Miku­láš a anděl cho­dí za dět­mi a co musí mít pro ně nachys­ta­né a že se jich vůbec nemu­sí bát.

Děti si vyro­bí tyto posta­vič­ky, jako lout­ky na špej­li a budou hrát diva­dlo, nau­čí se novou bás­nič­ku a zatan­cu­jí si.

Děti se tomu­to téma­tu budou věno­vat dva týd­ny, do 7.12.