Po prv­ní advent­ní nedě­li 🕯nám zača­lo nové dvou­tý­den­ní téma — Čer­tí­ci jsou hodní.
Děti si budou poví­dat o čer­tech 👹 vysvět­lí si, proč čer­ti cho­dí, co dětem nosí a že se jich nemuse­jí bát 😇
Děti také čeká diva­dlo s pohád­kou Tram­po­ty čer­ta Huber­ta a 7.12. se děti můžou těšit na Miku­láš­skou, řek­nou bás­nič­ky, co se nau­či­ly a dosta­nou balíč­ky, co čert, Miku­láš a anděl necha­li pro děti ve školce 🍊🍫