🧙🏼 Čarodějnice
Ten­to týden si děti budou poví­dat o svát­ku čarodějnic 🔥
Budou kouz­lit 🪄 a čaro­vat, vyrá­bět čaro­děj­ni­ce, oheň, lek­tva­ry a kou­zel­né klobouky 🎩
Ve čtvr­tek se děti vyda­jí na čaro­děj­nic­kou stezku 🕸🕷 do Hos­ti­vař­ské­ho lesoparku.