Škol­ku Slu­níč­ka ☀️ ote­ví­rá­me jar­ním týden­ním téma­tem Brouč­ci a kytičky 
Děti si budou vyrá­bět a tvo­řit brouč­ky tis­kat beruš­ce čer­né teč­ky ⚫️ vybar­vo­vat kvě­ty, zahra­jí si na Fer­du mra­ven­ce a pro­zkou­ma­jí svět brouč­ků v Hmy­zím hote­lu, kte­rý paní uči­tel­ka vyrobila