Barev­ný týden 🌸🍀🌼
Ten­to týden děti pozná­va­ly tva­ry 🟡 bar­vy 🟩 a pří­ro­du kolem sebe 🌳
Roz­ví­je­ly své pohy­bo­vé 🏃🏻‍♀️ a komu­ni­ka­tiv­ní 👬doved­nos­ti.
Pozná­va­ly své smys­ly, vůni kvě­tin a krá­su jara 🌻